Спестете до 40%, като поръчате до 10.12.2023 г. и кажете сбогом на досадното изпотяване! Гаранцията за връщане на парите за поръчки, направени през декември, обратното броене започва от 25 декември.


КЛИКНЕТЕ И ВЗЕМЕТЕ СВОЯТА ОТСТЪПКА

Тези Общи условия (наричани по-долу "Условия") уреждат отношенията между Продавача и Купувача при продажбата на стоки между HIGHTECH PRODUCTION ООД, регистрирани в Търговския регистър, воден от Общинския съд в Прага (Европейски съюз - Чехия), раздел C, номер 323831 (наричано по-долу "продавачът") и неговите търговски партньори (наричани по-долу "купувачи").

Продавачът приема следните видове плащания от Купувача:

- Предварително плащане по банков път
- Плащане с наложен платеж (плащане в брой на куриер)
- Плащане с банкова карта чрез PayPal, PayU, Google Pay, Apple Pay, Skrill
- Покупка на изплащане чрез Paypal
- Покупка на изплащане (само ако Купувачът отговаря на условията на кредитната компания, предлагаща услугата за покупка под наем)

За валидна електронна поръчка трябва да се попълни цялата необходима информация. Поръчката представлява проформа на договора за покупка. Не е необходимо официално потвърждение от Продавача, споразумението влиза в сила от момента на самата доставка. Продавачът си запазва правото да установи споразумението, като потвърди поръчката. В зависимост от естеството на поръчката (количество стоки, цени, транспортни разходи, разстояние и т.н.), Продавачът има право да поиска от Купувача да удостовери поръчката по подходящ начин, например по телефона или писмено. Ако Купувачът откаже да удостовери поръчката по необходимия начин, тя се счита за невалидна. Цената в Европейската общност (ЕО) е договорена като окончателна, включително всички данъци.

Продавачът изпраща стоки до Купувача чрез експресна куриерска услуга. Транспортните разходи, ако не са включени в цената на стоките, се определят в съответствие с текущата ценова листа в деня на покупката. Обичайното време за транспортиране на стоки, поръчани до 12:00 в работен ден, е 24 - 48 часа, в зависимост от адреса за доставка, предоставен от Купувача. Купувачът ще бъде информиран за местоположението на пратката на електронния адрес, посочен от Купувача в поръчката. Купувачът ще бъде информиран предварително за времето на доставка по електронна поща или телефон. Срокът за доставка може да бъде удължен, особено в случаи на непредвидени обстоятелства извън контрола на Продавача, като природни бедствия, произшествия и др. Купувачът ще бъде уведомен за възможни забавяния на посочения в поръчката имейл адрес, без неоправдано забавяне.

Гаранцията за удовлетвореност на стоки, закупени с нея, започва в момента на покупката (обикновено 50 - 100 дни).

Всяко оттегляне от споразумението се регулира от приложимите закони на Чешката република и Европейския съюз. Купувачът може да се откаже от споразумението в рамките на 14 дни от получаването на стоката, ако споразумението е сключено чрез комуникация от разстояние. Ако Купувачът реши да упражни това право, такова известие трябва да достигне до Продавача не по-късно от 14 дни от получаването на стоката. Купувачът трябва да върне поръчаните стоки, с пълна документация, ненарушени, чисти, с оригинална опаковка, и в състоянието и стойността, в която Купувачът я е приел, на адреса на производителя / дистрибутора, посочен в Инструкциите за употреба, валидни за устройството или на този уебсайт в раздела Фирма. В случай че върнатите стоки са непълни или повредени, Продавачът може съответно да намали върнатата покупна сума. Сумата за върнатите стоки се изпраща на Купувача в рамките на 30 дни от датата, на която Купувачът се оттегли от споразумението.

Използването на гаранцията за удовлетвореност се води от следните правила: Купувачът връща поръчаните стоки в комплект, с пълна документация, ненарушени, чисти, включително оригиналната опаковка, и в състоянието и стойността, в която купувачът я е приел (с изключение на обичайното износване) на адреса на производителя / дистрибутора, посочен в Указанията за употреба, валидни за устройството или на този уебсайт в раздела Фирма. Върнатите стоки се придружават от писмо с искане за ползване на гаранцията за удовлетвореност, заедно с телефон или адрес на електронна поща и номер на банкова сметка, на която трябва да се възстанови сумата. Такова възстановяване се превежда по банковата сметка на Купувача в рамките на 30 работни дни. Този период започва от получаването на оттеглянето от споразумението от Купувача. В случай че банковата сметка на Купувача не е предоставена или известна, Купувачът получава ваучер, който може да бъде ползван за закупуване на други продукти на Продавача. Производителят си запазва правото да отхвърли всяко искане за ползване на гаранцията за удовлетвореност в случай на липсващи стоки, аксесоари или документация, посочени в горния параграф, или в случай на повреда (падане, срив и т.н.) или друга повреда на стоките (напр. корекции на продукта, извършени от нерегламентирани от Продавача лица и т.н.) или за приспадане на разходите, направени при привеждане на стоките в първоначалното им състояние. Тези потенциални разходи се приспадат от покупната цена на стоките, както и от разходите, свързани със съответната платежна транзакция и разходите за доставка и опаковане. Гаранцията за удовлетвореност не се прилага за стоки, взети на изплащане и за адаптери (глава, подмишници или други). Гаранцията за удовлетвореностсе обуславя от изпълнението на вашия персонализиран план, който Купувачът може да поиска, използвайки контактите, изброени в Инструкциите за ползване. В случай че Купувачът не използва тази опция, се прилага такса за анулиране в размер на 40% от покупната цена, валидна към момента на покупката.

Когато поръчвате продукта извън Европейския съюз, можете да се свържете с вашето митническо учреждение с искане за предоставяне на допълнителна информация или уреждане на такси (данъци, мита), свързани с вноса на поръчката във вашата страна. Такава информация или такси, определени от националното законодателство, са отговорност изцяло на Купувача. За да разберете стойността им и дали се отнасят за вашата поръчка, моля, свържете се с вашия митнически офис. Ако с вас се свърже представител на някой орган по въпросите, описани в този параграф, препоръчваме да им сътрудничите. По този начин ще предотвратите евентуални забавяния и неудобства при доставката, за които Продавачът не може да поеме отговорност. Тези такси не подлежат на изпълнение на гаранцията за удовлетворение и следователно не могат да бъдат възстановени.

Разходите, свързани с изпращане на стоките обратно на Продавача, се поемат от Купувача. Продавачът не носи отговорност за щети върху стоките, възникнали по време на транспортиране от Купувача. Силно се препоръчва да застраховате пратката за сумата, равна на покупната цена на стоките.

Закупена VIP отстъпка е приложима към текущата недисконтирана цена на продукта, публикувана към датата на закупуване на устройството. С всяко устройство може да се ползва само една VIP отстъпка. Тази отстъпка е постоянна и прехвърлима. Моля, запазете кода за отстъпка на сигурно място, отстъпката не може да бъде ползвана без него.

Изображенията и видеоклиповете, публикувани на този уебсайт, са само илюстративни, действителните устройства могат да се различават.

Вашите данни, защитени със Закон № 101/2000 Coll. ("Закон за защита на данните"), се обработват от Продавача съгласно приложимото законодателство за защита на данните и се използват за обработка на вашата поръчка. За тези цели вашите данни могат да бъдат прехвърлени на доставчик на услуги или превозвач, осигуряващ доставката на стоките до вашия адрес.

Можете да поискате информация от Продавача относно обработването на личните ви данни, както е дефинирано в раздел 12 от Закона за защита на данните, или да промените част от тях. Купувачът има правата, посочени в раздел 21 от Закона за защита на данните, особено правото да изиска обяснение в случай, че подозира или открие, че Продавачът не спазва приложимите разпоредби относно защитата на данните.

По всяко време Купувачът може да изрази несъгласие с използването и по-нататъшното разпространение на фирменото или личното име и адрес на Купувача за промоционални цели. За тази цел Купувачът изпраща на Продавача заявка, по електронна поща, писмо или факс.

Тези Условия са валидни и в сила от 9 април 2020 г. и отменят предишната версия на Условията. Продавачът си запазва правото да променя Условията без предварително уведомление. Оригиналната версия на тези Условия е написана на чешки език, а преводът е предоставен от трета страна. В случай на спор, първоначалният текст има превес.